Yazılım geliştirme yaşam döngüsü sürecindeki zayıf halka başarısızlığa sebep olabilir.

Yazılım yaşam döngüsü sürecinin doğru planlanması ve başarıyla hayata geçirilmesi şirketlerin son kullanıcı beklentilerini en iyi şekilde karşılamaları, katma değer sağlamaları ve yatırımlarının getirisini maksimize etmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Yazılım danışmanlığı, günümüz gereksinimleri belirlenmesi, müşteri ihtiyaçlarının projelendirilmesi ve servis süreçlerinin uygulanması konularını kapsamaktadır.

Müşteri İhtiyaçları

Müşterilerin yazılım yaşam döngüsü hakkında uzmanlığa ve bilgi birikimine ihtiyaç duymaları
Yeni teknikler ve teknolojiler hakkında bilgi eksikliği
Proje yönetim süreçleri veya kullanılacak metodolojiler ile ilgili danışmanlık ihtiyacı
Son kullanıcı beklentilerinin karşılanması adına verilmesi gereken servis hizmetleri için tanımlanmış süreçler konusunda bilgi eksikliği

Digital tablet screen mockup psd with online banking app
çanbelediyesi mavi masa

Yurt içi ve yurt dışı projelerde, farklı sektörler ve alanlarda edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimimiz ile müşterilerimizin yazılım geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları tüm danışmanlık hizmetlerini sağlıyoruz. Yazılım süreçleri ve teknolojileri ile ilgili tüm yenilikleri yakından takip ederek müşterilerimizin kullanıcı dostu ve katma değeri yüksek uygulamalar ve sistemler geliştirmelerini sağlıyoruz.